Terug naar onze website

Algemene Voorwaarden 'Ambassadors Football Holland'

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden. 
Daar waar gerefereerd wordt aan Ambassadors Football Holland wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, dit is Ambassadors Football Holland alszijnde onderdeel van Ambassadors Football Internationaal, tenzij anders vermeld.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten betaalt u het verschuldigde inschrijfgeld via Ideal (Sisow). Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Ambassadors Football Holland besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 1 week vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 75% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. 
Annuleren binnen 3 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij in principe geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. Annuleren kan alleen door een email te sturen naar holland@ambassadorsfootball.org. Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, dan neem aub contact op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.
Aansprakelijkheid en klachten

Ambassadors Football Holland en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel. Klachten kunt u per email sturen naar holland@ambassadorsfootball.org

Gedragsregels

Het dragen van scheenbeschermers tijdens de activiteiten wordt aangeraden. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de activiteit correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.Verzuim en afgelastingEen verzuimde activiteit kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de activiteit wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website van Ambassadors Football Holland of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten zullen zo mogelijk worden ingehaald. Ambassadors Football Holland is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij recht op restitutie.Accommodaties

Ambassadors Football Holland streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal Ambassadors Football Holland haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. Ambassadors Football Holland behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers per e-mail ingelicht worden.

Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail. 

Alle audio en/of visuele opnames door Ambassadors Football Holland ten tijden van diens activiteiten gemaakt, zijn automatisch eigendom van Ambassadors Football Holland. Bij aanmelding voor een activiteit, geeft men Ambassadors Football Holland het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van Ambassadors Football Holland, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Deze dient u per mail aan ons kenbaar te maken uiterlijk 1 week voor de activiteit begint. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien u dit niet wenst, dient u dit voorafgaande aan de activiteit op het aanmeldingsformulier duidelijk te maken.

Contactgegevens

Stichting Ambassadors Football Holland
KvK nr. 53179072

Email: holland (apenstaartje) ambassadorsfootball.org
Postadres:
Nordlaan 21
6881 RM Velp

Laatst gewijzigd: 26-06-2021